Naši donatori:

Mnistarstvo socijalne politike i mladih

grb mobms

Vukovarsko-srijemska županija

vsz

Grad Osijek

grb osijeka

Europska unija

eu-flag

euinfoos

 

logo-icm

O nama / Kontakti

«Regionalni nfo-centar za mlade Osijek» projekt je kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom, te uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

DOBRO DOŠLI NA STRANICU I U PROSTOR INFO-CENTRA  ZA MLADE!!! 

 I – informativni → informiranje, savjetovanje, obrazovanje
                    C – centar → na jednom mjestu, različite informacije, na različite načine
                                       M – za mlade → od 15 do 30 godina

zgrada icm

Info-centar za mlade Osijek nalazi se u samom centru Osijeka, u Ribarskoj 1. Radno vrijeme je svakim radnim danom od 11 do 16 sati. U to vrijeme nas mladi mogu posjetiti i koristiti mogućnosti koje Info-centar nudi:

- pročitati dnevni tisak
- „prosurfati“ internetom, „skinuti“ nešto ili isprintati
- koristiti se literaturom i kopirati ukoliko je nešto interesantno
- saznati nešto više o Europskoj uniji
- sudjelovati u radionicama i predavanjima na različite teme, kao što su: kako   napisati životopis, zamolbe, kako se ponašati na intervjuu za posao, kako pretraživati internet, razviti komunikacijske i ostale životne vještine, saznati koja je veza između psihologije i plesa…i ono što mladi sami predlože
- međusobno se informirati putem oglasne ploče („tražim cimera/icu“, „dajem instrukcije“, „vršim usluge prevođenja“, „prodajem knjige“, itd)
- informirati se o radu pojedinih udruga kroz izložene promotivne materijale i njihove prezentacije, te se po želji uključiti u njihove aktivnosti ili samo sudjelovati u događanjima
- sudjelovati u raznim parlaonicama i diskusijama
- pitati sve što vas zanima, tražiti savjet, riješiti neki osobni problem

prostor icm3 Isto tako, možete nazvati telefonom na broj 031/28 30 56, ili nam poslati mail s vašim pitanjem, problemom, prijedlogom ili idejom  na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.     Odgovor ćete dobiti u što kraćem roku, a najduže u roku 3 dana (ovisno i o sadržaju vašeg maila), što svakako uključuje i povjerljivost podataka i sadržaja vaših upita.

Ima tu još mnogo toga, korisnih i zanimljivih stvari, za svakog ponešto, a može ih biti još i više ako se i vi uključite. I što je najvažnije, možete pronaći sebe i raditi ono što volite i znate, možete razviti neke svoje vještine i naučiti nešto novo, možete upoznati nove ljude i otvoriti si nove mogućnosti. Možete volontirati.

 

 Iz Europske povelje o informiranju mladih:

 «Respect for democracy, human rights and fundamental freedoms implies the right of all young people to have access to complete, objective, understandable and reliable information on all their questions and needs.»
(From European Youth Information Charter)

 «Poštivanje demokracije, ljudskih prava i fundamentalnih sloboda podrazumijeva pravo svih mladih ljudi na pristup cjelovitim, objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama o svim njihovim pitanjima i potrebama.»

                      INFORMACIJE → IZBOR → SUDJELOVANJE 

Gdje i na koji način tražiti informacije; kako iz mnoštva ponuđenih informacija pronaći onu koju trebamo i kako je prilagoditi svojim potrebama i situaciji; od koga tražiti savjete o sitnim ili krupnijim problemima,...?  Različite i kvalitetne informacije pomažu mladim ljudima donijeti određene odluke ili ih usmjeravaju aktivnom djelovanju. Takve informacije omogućavaju i potiču vlastite izbore u organiziranju osobnog življenja.

Info-centar za mlade Osijek usmjeren je na opće informiranje mladih i prilagođava se svim pitanjima i potrebama mladog čovjeka.  Info-centar za mlade Osijek regionalnog je karaktera, usmjeren na sve mlade u dobi između 15 i 29 godina. Prilagođen je onima koji nemaju mogućnosti za istraživanje informacija, kao i onima kojima su postojeće mogućnosti nedovoljne. Info-centar pruža mladima raznovrsne informacije na jednom mjestu, kao i mogućnost stjecanja vještina u pronalaženju istih.

Područja informiranja mladih u skladu su s Nacionalnim programom za mlade i grupirana kako slijedi:

-         obrazovanje i informatizacija
-         zapošljavanje i poduzetnišvo
-         socijalna politika prema mladima
-         zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje
-         aktivno sudjelovanje mladih u društvu
-         kultura mladih i slobodno vrijeme
-         mobilnost, informiranje i savjetovanje

     * Info-centar za mlade pruža i usluge komplementarne osnovnom informiranju i savjetovanju, kao što su obrazovanje o različitim temema, pomoć pri organizaciji i provedbi projekata, i dr.

     * Također, Info-centar
čini dostupnima informacije i informacijske materijale iz različitih izvora (organizacija civilnoga društva, javnih institucija, udruga građana, komercijalnih usluga i dr.) koji promoviraju aktivnosti i mogućnosti namjenjene mladima, te koji svojim radom podupiru mlade ljude.

     * Pri pružanju usluga, korisnicima Info-centra je omogućen osobni izbor, te zajamčeno poštivanje njihove autonomije i privatnosti.

  Informacije i savjetovanje mladima dostupni su:                                      

-         izravnim kontaktom u prostoru Info-centra,
-         kroz dokumentirane informacije (knjige, letke, video zapise),
-         telefonom,
-         elektroničkom poštom (E-mailom), putem web stranice
-         kroz organizirane radionice i predavanja,
-         kroz povremene posjete školama, fakultetima i drugim gradovima i selima iz    regije.   

Rad Info-centra za mlade temelji se na suradnji s drugim udrugama, relevantnim službama, javnim institucijama, stručnim pojedincima, te na uključivanju volontera. 


Info-centar otvoren je za sve mlade ljude bez izuzetka i bez prethodne najave.  


Regionalni Info-centar za mlade Osijek
Ribarska 1
Tel/fax: ++385 (0)31/28-30-56
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
http://www.old.icm-osijek.info

 
                                     ABOUT US

                Y - youth→ aged 15 to 30
                  I - Info→ nformation, counseling, education
                   C - Centre→ different information in different ways, in one place
                  
    Youth info centre Osijek is located in the center of Osijek, in Ribarska 1 (next to pattiserie Peter Pan).
    Opening hours are from 11 till 16, every workday.  Young people can visit and use the facilities that Info-Center offers:

     - read newspaper;
     - surf the Internet, download or print;
     - use literature and copy points of interest;
     - learn more about the European Union;
     - participate in workshops and lectures on various topics, e.g.:
 how to write a resume or a request, how to hande a job interview, how to search the Internet, how to develop communication skills and other life skills, find out about the connection between psychology and dance, etc. Also, we value young people's suggestions on what workshops/lectures to offer!
     - inform each other through bulletin boards (looking for a roommate, offering or seeking tutoring, translating, selling or seeking books, etc.);
     - get informed about the work of NGOs through promotional materials and presentations, to get involved in their activities or participate in the events offered;
–    participate in discussions and debates;
–    ask anything of interest, seek advice, solve a personal problem, etc.

You can call us on 031/28 30 56, send us an e-mail with your questions, issues, problems, suggestions or ideas to: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .    We will respond to your request as soon as possible, but within 3 days the latest. We guarantee the confidentiality of your presonal data and content of your query.

There are many more useful and interesting things for everyone, and they can be even more if you get involved in our work! Most importantly, you can find yourself and do what you love and you know, you can develop your skills and learn something new, you can meet new people and open new possibilities. You can volunteer.

                       Welcome to our virtual and physical space!

     About the project:

The project "Regional Youth Information Centre Osijek" is run by PRONI Center for Social Education in cooperation with the City of Osijek, and with financial support of Ministry of Family, War Veterans and Intergenerational Solidarity.

As stated in «European Youth Information Charter»:

«Respect for democracy, human rights and fundamental freedoms implies the right of all young people to have access to complete, objective, understandable and reliable information on all their questions and needs.»

                                  
INFO → Options → PARTICIPATION

Where and how the search for information, how to filter the information and how to adapt it to your needs and situation, from whom to seek advice,...?
Different information help young people make certain decisions and help them be proactive. These information may allow and encourage making own choices in personal life.
Youth info centre Osijek aims to inform the general youth, and adapts to all the issues and needs of young people. Youth info centre Osijek is a regional one, open to all young people aged between 15 and 30. it is adapted to those who do not have opportunities to research information, as well as those to whom the existing opportunities are insufficient.
Info-Center provides young people the necessary information in one place, and the possibility of acquiring the skills to find them.
   
Areas of informing young people, in accordance with the National Programme of Action for Youth, are as follows:
- Education and information technology
- Employment and entrepreneurship
- Youth Social policies
- Public health and Reproductive Health
- Active participation of youth in society
- Youth Culture and Leisure time
–  Mobility, information and counseling

•    Youth info centre provides services complementary to the basic information and advice, education on various topics, assistance in organizing and implementing projects, etc.
Also, Info-Center will make available the information and the materials from various sources (public institutions, civil society organisations, commercial services, etc.) which promote the activities and opportunities for young people.
•    In providing these services,  to Info centre guarantees the freedom of personal choice to its' users , and guarantees respect for their autonomy and privacy.

  Information and counseling are available through:
- direct contact in Info-center
- utilities (books, leaflets, videos)
- telephone,
- e-mail or via the website,
- workshops and lectures,
– occasional visits to schools, faculites, as well as towns and villages in the region.

Youth info centre is based on cooperationn with other NGOs, relevant agencies, public institutions, professional individuals, and the involvement of volunteers.

Info-Center is open to all young people without exception and without prior notice.

        Regional Youth info-center Osijek.
        Ribarska 1
Tel/fax: ++385 (0)31/28-30-56
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
http://www.old.icm-osijek.info

 

  Post your comments...

  Partneri

   

              

  Facebook profil icm-Osijek

  facebook 

   

  eryica-logo

  eurodesk

  logo eyp1

  gzm

  proni

  Info centar za mlade Osijek projekt je PRONI Centra za socijalno podučavanje

  ICM Osijek