Naši donatori:

Mnistarstvo socijalne politike i mladih

grb mobms

Vukovarsko-srijemska županija

vsz

Grad Osijek

grb osijeka

Europska unija

eu-flag

euinfoos

 

logo-icm

U izradi je Gradski program za mlade. MLADI UKLJUČITE SE!

presica-program za mladeSavjet mladih Grada Osijeka i PRONI Centar/Info-centar za mlade Osijek provest će niz aktivnosti koje će voditi do konačnog Nacrta Programa za mlade na području grada Osijeka 2014.-2018.

Od donošenja prvog Nacionalnog programa djelovanja za mlade, 2002., Grad Osijek prati preporuke Ministarstva odgovornog za provedbu istog. Donio je i kroz protekle godine provodio lokalni program za mlade, sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na ovom području. Program za mlade donosi se na razdoblje od 5 godina te s obzirom da je zadnji bio na snazi do 2013., krenulo se u donošenje novog, za razdoblje 2014. – 2018.

Programom za mlade Grad Osijek iskazuje jasno i dugoročno opredjeljenje u stvaranju potrebnih uvjeta (socijalnih, obrazovnih, kulturnih, materijalnih, političkih i drugih) za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Sukladno tome, putem javnih rasprava Savjet mladih Grada Osijeka želi uključiti što veći broj mladih, ali i ostalih dionika u izradu Nacrta Programa za mlade na području grada Osijeka za razdoblje 2014. – 2018. Na ovaj način mladi će imati priliku direktno sudjelovati u kreiranju programa i prioriteta za mlade na području grada Osijeka, te strukturiranom dijalogu s mladima. U partnerstvu s PRONI Centrom za socijalno podučavanje, kroz projekt Regionalni info-centar za mlade Osijek, provest će se niz aktivnosti koje će voditi do konačnog Nacrta Programa za mlade i upućivanja Gradskom vijeću na usvajanje.

Glavne aktivnosti bit će:

 1.   Kampanja pod nazivom „Kreni pa ćeš stići!“ čiji je cilj informirati i pozvati mlade od 15 – 30 godina, kao i ostale dionike, na sudjelovanje u javnoj raspravi
  -    Pomoć i podrška medija
  -    Promocija u srednjim školama i fakultetima
  -    Korištenje socijalnih mreža
  -    Plakati i letci
  -    Osobni kontakti
 2.  Javna rasprava održat će se 4.4.2014. s početkom u 10 sati, u prostoru Gradske četvrti Gornji grad. Radit će se u 7 skupina, sukladno 7 područja iz Nacionalnog programa za mlade:  

1. Obrazovanje i informatizacija,
2. Zapošljavanje i poduzetništvo,
3. Socijalna politika,
4. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje,
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
6. Kultura mladih i slobodno vrijeme, te
7. Mobilnost, informiranje i savjetovanje.
Zainteresirani sudionici će se putem prijavnih obrazaca prijavljivati za rad u skupini koja se odnosi na područje njihovog interesa.
3.    Sastanak radnih skupina za sva područja djelovanja održat će se 17.4.2014., na Europski dan informiranja mladih. Radne skupine bit će sastavljene od predstavnika  udruga mladih, Grada Osijeka i stručnjaka iz određenih područja. Zadatak radnih skupina je sumirati zaključke i prijedloge s javnih rasprava, te napraviti prvi Nacrt Programa za mlade koji će se potom  poslati na online komentiranje široj javnosti.
4.    Online komentiranje nacrta Prijedloga trajat će do 9.5., kada će se javno objaviti rezultati i time obilježiti Dan Europe.
Paralelni proces u isto vrijeme odvija se i na nacionalnoj razini, te će mladi imati priliku sudjelovati i u kreiranju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2014. – 2018., za čiju provedbu je zaduženo Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Prijavnica za sudjelovanje u javnoj raspravi, 4.4.2014.

Nacionalni program za mlade 2009.-2013.

Program za mlade na pogručju Grada Osijeka 2009.-2013.

Nastavlja se strukturirani dijalog s mladima! - Ministarstvo socijalne politike i mladih

Iz medija...

  Post your comments...

  Partneri

   

              

  Facebook profil icm-Osijek

  facebook 

   

  eryica-logo

  eurodesk

  logo eyp1

  gzm

  proni

  Info centar za mlade Osijek projekt je PRONI Centra za socijalno podučavanje

  ICM Osijek